Warehouse Management Systems (WMS)

Et effektivt distribusjonslager er essensielt for en fleksibel og effektiv logistikk.

Et distribusjonslager er ikke bare en stor bygning.  De inneholder også varer for mange ti-talls millioner kroner og sysselsetter ofte en stor del av virksomhetens arbeidsstyrke. Det er derfor fornuftig å investere i teknologi for å oppnå optimal styring av dette viktige leddet i forsyningskjeden. 

  Et lagerstyringssystem, eller WMS (Warehouse Management System), skal holde rede på fire ting:

   Produkter

   I et distribusjonsenter kalles hvert produkt en lagerbeholdningsenhet eller SKU (Stock Keeping Unit).  Hver SKU har sine egne egenskaper, som størrelse, vekt osv.  Noen SKUer krever også spesiell håndtering.  For eksempel kan de inneholde farlige materialer, eller ha spesielle krav til oppbevaring.

    Lokasjoner

    Systemet må også holde oversikt over lokasjoner og deres egenskaper.  Dette er en unik identifisering av alle steder i et lager hvor produkter kan lagres. En lokasjon kan være et sted på gulvet, eller det kan være en bestemt hylle i en reol.  Det må være samsvar mellom egenskapene til SKUer som lages og egenskapene til lagringsstedene.  Det er en prosess som kalles slotting.

     Inn- og utgående porter

     Vanligvis har et distribusjonslager et sett med porter for inngående leveranser og andre porter for utgående forsendelser.  Men i mindre anlegg trenger man noen ganger å bruke de samme portene for innkommende og utgående gods.

      Personell

      Et moderne WMS styrer også menneskene som jobber i distribusjonslageret og deres produktivitet. Man må vite hvor lang tid det tar å utføre de ulike operasjonene i lageret for å kunne planlegge, og ha det riktige antall mennesker til å utføre de ulike prosessene i lageret.

       Se også : Prosessene i et distribusjonslager.

        En lagerplass som noen ganger overses er parkeringsplassen utenfor.  Produkter kan være på tilhengere som venter på å bli mottatt, eller de kan være lastet og venter på å bli hentet. For å ha full oversikt over beholdningen bør man også kunne se disse beholdningene inne i WMS systemet.

        Legg igjen en kommentar

        Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *